Reklamace a vrácení zboží

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, ZÁRUKA

Na zboží se vztahuje zákonná záruka. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

PODMÍNKY ZÁRUKY

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

JAK POSTUPOVAT PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE?

Kontaktujte nás e-mailem na objednavky@stylainterier.cz a uveďte následující údaje:

 • Číslo objednávky
 • Datum objednání/ zakoupení zboží
 • Daňový doklad k zakoupenému zboží
 • Datum obdržení zboží
 • Jméno a přímení
 • Telefon, e-mail
 • Název zboží
 • Popis závady
 • Fotografie prokazatelně ilustrující vadu nebo poškození zakoupeného zboží
 • Fotodokumentaci přepravního obalu spolu s přepravní etiketou včetně vnitřních výplní (pokud se jedná o poškozené zboží)

Kompletní reklamované zboží (nikoliv pouze poškozenou část) zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

Styl&Interier, S&I, s.r.o., Vodičkova 35, 110 00 Praha 1

Vaši reklamaci vyřídíme do 30 dní ode dne fyzického přijetí reklamovaného zboží. O výsledku vás informujeme emailem.

Reklamaci nelze podat telefonicky! Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, takovéto zásilky jsou vráceny zpět odesílateli a reklamace se tak může zbytečně prodloužit.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Spotřebitel může zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Zboží může spotřebitel vrátit osobně nebo zaslat na adresu:

Styl&Interier, S&I, s.r.o., Vodičkova 35, 110 00 Praha 1

Právo na vrácení zboží však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. K vrácenému zboží přiložte vždy dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Peníze za vrácené zboží včetně nákladů na dodání, Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od doručení zboží na naši adresu.